138 candidates for "Nam"
Clear All
Sắp xếp theo
138 candidates for "Nam"
Clear All
+ Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thiện vànâng cao kỹ năng java, tham gia tốtvào nhóm phát triển phần mềm.+ Mục tiêu dài hạn: Học…
Là người khá hòa đồng, chăm chỉ, có trách nhiệm cao với công việc và đồng nghiệp, không ngại khó khăn và cố gắng hoàn…
- Phát triển kỹ năng và sáng tạo trong mảng SEO - Digital Marketing. Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chạy Ads,Tạo hiệu quả…
Mục tiêu cá nhân:Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm và kiến thức của mình tôi có thể đóng góp vào công việc được đảm…
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆPTrở thành chuyên gia mảng lĩnh vực phântích hệ thống nghiệp vụ CNTT, đóng vai trò chủ chốt trong team Lập Trình.
Mục tiêu ngắn hạn:- Hòa đồng nhanh với môi trường doanh nghiệp,công việc,đồng đội mới.- Hoàn thành tốt công việc mà ban lãnh đạo đề…
Trở thành chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Mong muốn nghề nghiệp ổn định, Tạo dựng nhiều mối quan hệ xã hội. Phát huyhết nội lực với trái tim yêu nghề 
TÔI MUỐN CÔNG VIỆC ĐẦY THỬ THÁCH,VÀ CÓ CƠ HỘI GẮN BÓ VỚI CÔNG TYCHỦ QUẢN LÂU DÀI.
- Trở thành chuyên viên công nghệ .Net trong vòng 5 năm tới.- Có công việc ổn định và thăng tiên.