156 candidates for "Tiếng Việt"
Clear All
Sắp xếp theo
156 candidates for "Tiếng Việt"
Clear All
A proactive and result-driven Junior Account Executive with 1.5 years of experiences involving in production of events, strategic plans, website & application development. Management and…
+ Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thiện vànâng cao kỹ năng java, tham gia tốtvào nhóm phát triển phần mềm.+ Mục tiêu dài hạn: Học…
Năm nay tôi 23 tuổi và tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Là người khá hòa đồng, chăm chỉ, có trách nhiệm cao với công việc và đồng nghiệp, không ngại khó khăn và cố gắng hoàn…
Mục tiêu:Công việc phù hợp và ổn định để có thể phấn đấu trở thành nhân viên ưu tú gắnbó phát triển lâu dài cùng…
Mục tiêu nghề nghiệp: -  Học hỏi nhiều kinh nghiệm để phát triển bản thân nhiều hơn nữa.‐ Đi theo ngành nghề mình mong muốn để…
Mong muốn một công việc năng động về tài chính mang lại nhiều thử thách, đồng thời giúptăng vốn kinh nghiệm chuyên môn trong ngành…