2 candidates for "Trung cấp"
Clear All
Sắp xếp
2 candidates for "Trung cấp"
Clear All
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng và sự hiểu biết về công việc để trở thành một nhân viên chuyênnghiệp, mang đến nhiều…
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, ổn định.- Mong mốn được làm việc gắn bó lâu dài.