4 candidates for "Khả năng thích ứng"
Clear All
Sắp xếp
4 candidates for "Khả năng thích ứng"
Clear All
- Vận dụng những kiến thức cũng như kinh nghiệm đã có nhằm giúp hoạt động của phòng kế toán đạt hiệuquả cao nhất, phù…
Tôi mong muốn được đào tạo, rèn luyện và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để có thể đạt được kết quả tốt nhất…
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆPĐược làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở, có cơ hội thăng tiến tốt, gắn bó với công ty…