3 candidates for "Kỹ năng khác"
Clear All
Sắp xếp theo
3 candidates for "Kỹ năng khác"
Clear All
Với kinh nghiệm bảo trì thiết bị và quản lý nhân viên bảo trì thiết bị, xây dựng máy móc, siêu thị. Cùng với tinh…
 Hoàn thành tốt công việc được giao. Có cơ hội tốt, môi trường tốt để phấn đấu trong công việc và được chứng tỏbản thân…