2 candidates for "Kỹ năng ra quyết định"
Clear All
Sắp xếp
2 candidates for "Kỹ năng ra quyết định"
Clear All
Áp dụng những kinh nghiệm, hiểubiết về Marketing vào công việc.Hoàn thành mục tiêu công việc đềra. T.́ch lũy, trau dồi thêm k.̃ năngchuyên môn…
Không ngừng nổ lực phấn đấu để ngày một hoàn thiện hơn về mọi mặt nhằm giúp ích hữuhiệu cho sự phát triển của tổ…