3 candidates for "Kỹ năng xử lý, giải quyết các vấn đề"
Clear All
Sắp xếp
3 candidates for "Kỹ năng xử lý, giải quyết các vấn đề"
Clear All
Trở thành chuyên viên QLKH DN để tiếp tục học hỏi và cống hiến cho VIB
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ…
 Môi trường giao tiếp tốt.Có cơ hội thăng tiến.Có điều kiện phát triển cá nhân