2 candidates for "Marketing"
Clear All
Sắp xếp theo
2 candidates for "Marketing"
Clear All
Không ngừng học tập, nâng cao trí thức, bản lĩnh nghề nghiệp và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội.Mong được học hỏi kinh nghiệm…
Ngắn hạn: Trong 1 năm tới trở thành nhân viên hành chính nhân sự chính thức và xuất sắc đem lại nhiều KPI, tìm kiếm…