0767 45 55 66 info@viecvui.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

Conditions for a green tick:

  • Website has been verified
  • Phone has been verified
  • Location has been verified

Tổng quan

Cona Land là một Tổ Chức thuộc Cona Group, tập hợp những con người đề cao giá trị thực & hoạt động xung quanh lĩnh vực bất động sản như đầu tư, phát triển dự án, phân phối, tư vấn khai thác, quản lí vận hành bất động sản.

0767455566
Gửi tin nhắn
Hủy