0767 45 55 66 info@viecvui.vn
IIG Việt Nam

Tổng quan

1. Hoạt động tổ chức các kỳ thi (60%)
– Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: đề thi, máy tính, thiết bị âm thanh, thiết bị an ninh,…
– Thực hiện các thao tác cho kỳ thi, ca thi: thông báo nội quy thi, kiểm tra giấy tờ dự thi, giấy tờ tùy thân, kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi, sắp xếp chỗ ngồi, thông báo thời gian thi, giám sát thí sinh trong quá trình thi
2. Công việc hành chính (40%)
– Thực hiện việc lưu trữ, đối chiếu, kiểm tra tài liệu hồ sơ đảm bảo tuân thủ quy trình và hướng dẫn liên quan đến hoạt đông tổ chức thi
– Thực hiện các công việc liên quan đến nhập liệu, in ấn, văn thư của bô phận
– Tổng hợp thông tin, dữ liệu và làm báo cáo theo quy định
– Công việc hành chính khác theo yêu cầu trưởng bộ phận

 Mã số thuế: 0101040016

 Email: trinh.vtt1@iigvietnam.edu.vn

0767455566
Gửi tin nhắn
Hủy