0767 45 55 66 info@viecvui.vn
[TÂN BÌNH, HCM] – Nhà Hàng Cơm Niêu Tuyển Dụng
0767455566