141 candidates for "Nam"
Clear All
Sắp xếp theo
141 candidates for "Nam"
Clear All
Nhận yêu cầu tuyển dụng từ cấp trên và các trưởng bộ phận về tình hìnhnhân sự.Đề xuất phương án tuyển dụng hợp lý cho…
KINH NGHIỆM LÀM VIỆCTrưởng phòng saleElematec Việt Nam02/2011 - Hiện Tại (10 năm 10 tháng)Phụ trách khách hàng, hỗ trợ xuât nhập khẩu, báo cáo…
+ Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thiện vànâng cao kỹ năng java, tham gia tốtvào nhóm phát triển phần mềm.+ Mục tiêu dài hạn: Học…
Là người khá hòa đồng, chăm chỉ, có trách nhiệm cao với công việc và đồng nghiệp, không ngại khó khăn và cố gắng hoàn…
- Phát triển kỹ năng và sáng tạo trong mảng SEO - Digital Marketing. Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chạy Ads,Tạo hiệu quả…
Mục tiêu cá nhân:Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm và kiến thức của mình tôi có thể đóng góp vào công việc được đảm…
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆPTrở thành chuyên gia mảng lĩnh vực phântích hệ thống nghiệp vụ CNTT, đóng vai trò chủ chốt trong team Lập Trình.
Mục tiêu ngắn hạn:- Hòa đồng nhanh với môi trường doanh nghiệp,công việc,đồng đội mới.- Hoàn thành tốt công việc mà ban lãnh đạo đề…
Trở thành chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm