3 candidates for "Tiếng Trung"
Clear All
Sắp xếp theo
3 candidates for "Tiếng Trung"
Clear All
Mục tiêu ngắn hạn:- Hòa đồng nhanh với môi trường doanh nghiệp,công việc,đồng đội mới.- Hoàn thành tốt công việc mà ban lãnh đạo đề…
Công việc ổn định để gắn bó lâu dàiCó cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc.Góp phần xây dựng công ty ngày…
Mong muốn được làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, nơi có thể vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đã được…