160 candidates for "Tiếng Việt"
Clear All
Sắp xếp theo
160 candidates for "Tiếng Việt"
Clear All
- Học tập kinh nghiệm, nhiều kỹ năng khác nhau‐ Học tập phát triển bản thân thích ứng tất cả môi trường, có trải nghiệm…
Hiện tại tìm được công việc phù hợp năng lực và tích cách của bản thân trong môi trường chuyên nghiệp nơicó thể đóng góp,…
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹnăng đã có trong công việc đảm nhận vàhọc hỏi thêm kinh…
Nhận yêu cầu tuyển dụng từ cấp trên và các trưởng bộ phận về tình hìnhnhân sự.Đề xuất phương án tuyển dụng hợp lý cho…
A proactive and result-driven Junior Account Executive with 1.5 years of experiences involving in production of events, strategic plans, website & application development. Management and…
+ Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thiện vànâng cao kỹ năng java, tham gia tốtvào nhóm phát triển phần mềm.+ Mục tiêu dài hạn: Học…
Năm nay tôi 23 tuổi và tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Là người khá hòa đồng, chăm chỉ, có trách nhiệm cao với công việc và đồng nghiệp, không ngại khó khăn và cố gắng hoàn…
Mục tiêu:Công việc phù hợp và ổn định để có thể phấn đấu trở thành nhân viên ưu tú gắnbó phát triển lâu dài cùng…