0767 45 55 66 info@viecvui.vn

Kinh nghiệm làm việc

Trưởng phòng hành chánh, nhân sự
Công Ty Astee Horie VN - .  Tư vấn cho Ban Giám Đốc về việc cải thiện môi trường làm việc của công ty.  Kiểm tra nội bộ ISO, 5S, 3Q.  Xây dựng thang bảng lương công ty.  Xây dựng phương án PCCC, tổ chức huấn luyện định kỳ PCCC.  Lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.  Lập kế hoạch đánh giá nhân viên định kỳ.  Đào tạo qui chế đánh giá cho cấp quản lý.  Tổ chức tham gia Du Lịch cho công nhân viên.  Thông dịch các nội dung trong buổi chào lễ, nói chuyện giữa Ban Giám Đốc với công nhân viên.  Tìm kiếm thông tin luật mới liên quan đến người lao động.  Theo dõi báo cáo định kỳ giám sát môi trường.  Lập hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư công ty.  Đối ứng với các ban ngành chức năng.  Kiểm soát việc thực hiện báo cáo lên các cơ quan chức năng theo luật định.  Báo cáo toàn bộ công việc lên Ban Giám Đốc.  Nhận sự chỉ đạo từ Ban Giám Đốc.  Phân bổ, giám sát công việc của nhân viên trong bộ phận.

Trình độ học vấn

Đại học Kinh Tế TP.HCM
ĐẠI HỌC -

Đánh giá

0 Dựa trên 0 đánh giá
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
0767455566
Gửi tin nhắn
Hủy
Invite to apply job

Select job to invite this user