0767 45 55 66 info@viecvui.vn

Giới thiệu bản thân

Trở thành một người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cao để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp.
– Nắm bắt nhu cần cần thiết của khách hàng để tư vấn đú ng và đủ theo quy triǹh trải nghiêṃ khách hàng mà công ty đưa ra.
– Mang trải nghiêṃ tuyêṭ vời cho khách hàng xuyên suốt quá triǹh mà khách hàng được nhâṇ thông tin hô ̃ trợ về nhu cầu sản phẩm.
– Đạt chỉ tiêu doanh số đề ra và chỉ số tư vấn bán hàng do công ty đưa xuống

Trình độ học vấn

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ
Chuyên ngành: Biên - Phiên dịch tiếng anh thương mại -

Đánh giá

0 Dựa trên 0 đánh giá
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
0767455566
Gửi tin nhắn
Hủy
Invite to apply job

Select job to invite this user