0767 45 55 66 info@viecvui.vn

Giới thiệu bản thân

-Phát triển công việc theo hướng nhân sự tổng hợp, áp dụng các kinh nghiệm học hỏi được để phát triển bản thân thành một nhân sự toàn diện
– Mục tiêu 2 năm tới trở thành HRM

Trình độ học vấn

Học Viên Ngân Hàng
Cử Nhân - Phát triển công việc theo hướng nhân sự tổng hợp, áp dụng các kinh nghiệm học hỏi được để phát triển bản thân thành một nhân sự toàn diện - Mục tiêu 2 năm tới trở thành HRM

Đánh giá

0 Dựa trên 0 đánh giá
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
0767455566
Gửi tin nhắn
Hủy
Invite to apply job

Select job to invite this user