0767 45 55 66 info@viecvui.vn

Giới thiệu bản thân

I orient myself towards Production Planning. I want to seek a career opportunity to embark in that field. I hope that during working, I can learn more practical knowledge, have a deep understanding about my major through working process and improve my soft skills from experience in your company.

Kinh nghiệm làm việc

Internship
DUDACO 2022-01-01 - 2022-04-01 I took an internship in DUDACO to learn and assess their operation and production process to put forward ideas to improve that.
Coca-Cola Disrupt 2022 Contest
Coca-Cola - I led a group including 3 members to participate in Coca-Cola Disrupt 2022 Contest regarding proposing distribution plan.

Đánh giá ứng viên

0 Dựa trên 0 đánh giá
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & Kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương dự kiến
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
Để lại tin nhắn
Hủy
Mời nộp hồ sơ xin việc

Chọn công việc để mời ứng viên này