0767 45 55 66 info@viecvui.vn
Lê Nguyễn Cát Tường

Giới thiệu bản thân

Kinh Nghiệm Làm Việc:

 • Vận hành hệ thống ISO 14001:2015
  • Định kỳ xem xét chỉnh sửa, thêm mới quy định, quy trình, biểu mẫu phù hợp với yêu cầu pháp luật
  • Lập kế hoạch và tham gia đánh giá nội bộ định kỳ
  • Chuẩn bị hồ sơ đánh giá duy trì chứng nhận
  • Chuẩn bị hồ sợ họp xem xét lãnh đạo
  • Tổ chức họp xem xét lãnh đạo
  • Định kỳ điều tra văn bản pháp luật có liên quan, xem xét, thông báo bộ phận, áp dụng qui trình
  • Thực hiện báo cáo chất lượng môi trường theo quy định của ĐTM
  • Báo cáo chất thải nguy hạ
  • Đánh giá nhà cung cấp 
 • Vận hành hệ thống IATF 16949
  • Lập kế hoạch và tham gia đánh giá nội bộ định kỳ
  • Chuẩn bị hồ sơ đánh giá duy trì chứng nhận
  • Chuẩn bị hồ sợ họp xem xét lãnh đạo
  • Tổ chức họp xem xét lãnh đạo
  • Cùng tham gia xử lý than phiền khách hàng

Đánh giá ứng viên

0 Dựa trên 0 đánh giá
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & Kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương dự kiến
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
Để lại tin nhắn
Hủy
Mời nộp hồ sơ xin việc

Chọn công việc để mời ứng viên này