0767 45 55 66 info@viecvui.vn
Trần Thị Ngọc Diễm

Giới thiệu bản thân

Kinh Nghiệm Làm Việc

 • Công ty: TNHH Đầu Tư Đại Phước Lộc Di
 • Chức vụ kế toán
 • Nhiệm vụ:
  • Kiểm tra các chứng từ liên quan trước khi thực hiện xuất/nhập kho
  • Hạch toán nhập/xuất kho đảm bảo sự chính xác phù hợp
  • Xác nhận giao nhận hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo qui định
  • Lập chứng từ nhập/xuất, hóa đơn bán hàng
  • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
  • Kiểm soát nhập/xuất tồn kho
  • Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty
  • Trực tiếp tham gia kiểm kê, đếm số lượng hàng xuất nhập kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

Đánh giá

0 Base on 0 reviews
Thái độ làm việc
Progressive working attitude
0
Làm việc nhóm
Good teamwork spirit
0
Kỹ năng & Kinh nghiệm
Skills and experience meet well
0
Mức lương đề nghị
Suitable salary
0

Reply

Cancel reply
Gửi tin nhắn
Hủy
Invite to apply job

Select job to invite this user