Your Dream Job Talents is just a search away.

12K+ jobs, 3k+ Candidates, 200+ locations

Featured companies actively hiring

Concentrix là một công ty hàng đầu thế giới của Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ chăm…
1 Vị trí đang tuyển

YB Spa

Conditions for a green tick:

 • Website has been verified
 • Phone has been verified
 • Location has been verified
0 (0 Đánh giá)
YB Spa được thành lập từ năm 2017. Trải qua hơn 7 năm hình thành và…
2 Vị trí đang tuyển

MINH THÁI LAND

Conditions for a green tick:

 • Website has been verified
 • Phone has been verified
 • Location has been verified
0 (0 Đánh giá)
Chúng tôi tin rằng, là Nhà phát triển bất động sản, chúng tôi không bán sản…
1 Vị trí đang tuyển

Gosell

Conditions for a green tick:

 • Website has been verified
 • Phone has been verified
 • Location has been verified
0 (0 Đánh giá)
Chúng tôi đang hành động vì doanh nghiệp của bạn. Nhưng bằng cách nào và tại…
1 Vị trí đang tuyển

Green Group

Conditions for a green tick:

 • Website has been verified
 • Phone has been verified
 • Location has been verified
0 (0 Đánh giá)
Tiền thân là công ty cổ phần Thú Y Xanh, thành lập năm 2001, sau 20…
1 Vị trí đang tuyển

Kingwood Vietnam

Conditions for a green tick:

 • Website has been verified
 • Phone has been verified
 • Location has been verified
0 (0 Đánh giá)
Jingmu là một nhà máy đẳng cấp thế giới chuyên sản xuất đồ nội thất thương…
1 Vị trí đang tuyển
image-home07-4
image-home07-2
image-home07-2
image-home07-3

Read company reviews to avoid career mistakes

Read what employees are saying about companies.

Make a Difference with Your Online Resume!

Your resume in minutes with Civi resume assistant is ready!