1 candidates for "Kỹ năng làm việc nhóm"
Clear All
Sắp xếp theo
1 candidates for "Kỹ năng làm việc nhóm"
Clear All
Bản thân là người có tính cách hướng ngoại, ham học hỏi, khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, biết lắng nghe và linh hoạt…