0767 45 55 66 info@viecvui.vn
Thiếu việc làm, nhiều công nhân rời nhà máy
0767455566