7 candidates for "40+"
Clear All
Sắp xếp theo
7 candidates for "40+"
Clear All
KINH NGHIỆM LÀM VIỆCTrưởng phòng saleElematec Việt Nam02/2011 - Hiện Tại (10 năm 10 tháng)Phụ trách khách hàng, hỗ trợ xuât nhập khẩu, báo cáo…
Với nhiều năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực Tổ chức - Hành Chính.Quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp là mục tiêu chính của tôi…
Tìm một môi trường làm việc phù hợp, nơi mà tôi có thể ứng dụng kinh nghiệm cũng như chuyên môn để xây dựng và…
➢ Đảm bảo doanh nghiệp sử dụng hiệu quả và phát triển tối đa nguồn nhân lực.➢ Tạo ý thức về tinh thần đồng đội,…

Cao Bá Tuấn

0 (0 Đánh giá)
Kinh nghiệm phong phú trong việc thu mua và tìm kiếm các nguồn hàng chuyên phục vụ cho công nghiệp sản xuất điện tử.