2 candidates for "Quản lý bán hàng"
Clear All
Sắp xếp theo
2 candidates for "Quản lý bán hàng"
Clear All
Với kinh nghiệm, sự nhiệt tình, ham học hỏi của mình, tôi hy vọng sẽ trở thành một nhân viên kho xuất sắc, góp phần…
Kinh nghiệm phong phú trong việc thu mua và tìm kiếm các nguồn hàng chuyên phục vụ cho công nghiệp sản xuất điện tử.