4 candidates for "Đồng Nai"
Clear All
Sắp xếp theo
4 candidates for "Đồng Nai"
Clear All
Mục tiêu nghề nghiệp:- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định, lâu dài-  Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt- Mong…
Mong muốn tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua cũng như phát huy những kinh nghiệm đã học hỏi được…
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng và sự hiểu biết về công việc để trở thành một nhân viên chuyênnghiệp, mang đến nhiều…
Mong có cơ hội để tiệp cận với công việc mà chuyên ngành mà bản thân đã được đào tạo. Và được có cơ hội…