12 candidates for "Kỹ năng chuyên môn"
Clear All
Sắp xếp theo
12 candidates for "Kỹ năng chuyên môn"
Clear All
Hiện tại tìm được công việc phù hợp năng lực và tích cách của bản thân trong môi trường chuyên nghiệp nơicó thể đóng góp,…
- Trở thành chuyên viên công nghệ .Net trong vòng 5 năm tới.- Có công việc ổn định và thăng tiên.
Tôi mong muốn trở thành chuyên viên thiết kế nội thất giỏi. Từ nhỏ, thiết kế, mỹ thuật làniềm say mê của tôi.
Vớiniềmđammêkhoahọckỹthuậttôikhaokháttrởthànhmộtkỹsưchếtạogiỏi,mongmuốnmộtcông việcphùhợpvớichuyênngànhgópphầncốnghiếnchocôngtytạoranhiềusảnphẩmtốt,mớiphụcvụcho đờisốngconngười
‐ Hoàn thành hết khả năng của mình.‐ Phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm‐ Phấn đấu trở thành nhân viên xuất sắc và gắn bó…
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhậnvà học hỏi thêm…
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ…
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi…
- Tiếp tục phát triển bản thân trongngành công nghệ thông tin-Tiếp thu những công nghệ mới,ngôn ngữ mới như React-nativehoặc Java- Mục tiêu ngắn…
Tôi mong muốn tiềm 1 công việc không chỉ phù hợp với năng lực mà còn phải ổn định. Giúp tôi có thể hoàn thiện…
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆPĐược làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở, có cơ hội thăng tiến tốt, gắn bó với công ty…